ΑΠΟ 15-29 ΜΑΙΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΚ-ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ,ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΤΕΜΠΜΕ! 
 
Ημερομηνία 19/03/2009
Περιγραφή  ΑΠΟ 15-29 ΜΑΙΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΚ-ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ,"ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ" ΤΕΜΠΜΕ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To ΕΒΕΚΙ εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το πακέτο των έκτακτων εισφορών που εξήγγειλε το Υπουργείο Οικονομικών δεν περιείχε φορολογικές επιβαρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Πληροφορηθήκαμε, επίσης, με ικανοποίηση ότι σχεδιάζεται δεύτερο πακέτο στήριξης μέσω ΤΕΜΠΜΕ και, αυτή τη φορά, οι κερδοφόρες χρήσεις θα περιοριστούν σε δυο, από τρεις που ήταν μέχρι σήμερα.

 

Επιθυμούμε, τέλος, να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις του Νομού ότι από τις 15 έως και τις 29 Μαΐου καλούνται φέτος, να υποβάλουν τη δήλωση Ενιαίου Τέλους (ΕΤΑΚ) για την ακίνητη περιουσία τους. 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.