ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 
Ημερομηνία 25/01/2013
Περιγραφή  ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

957949959953_949961947945950972956949957959953_04

Eπίδομα ανεργίας 360 ευρώ για διάστημα από 3 -9 μήνες θα λάβουν από το Μάρτιοοι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους από την 1/1/2012 και μετά, με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και πληρωμής εισφορών 3 χρόνια και με εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ (το έτος) το 2011 και 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ληφθεί μέριμνα και για όσους έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους από προγενέστερο χρονικό σημείο

Φέτος, θα διατεθούν 50 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα πάρουν το επίδομα περίπου 20.000 άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ , οι απασχολούμενοι δημοσιογράφοι -με μπλοκάκι- που ασφαλίζονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αλλά και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ
Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανάλογα με τα έτη ασφάλισης κλιμακώνεται ως εξής:

– Ασφάλιση από 3 ως 4 έτη, επίδομα για 3 μήνες.

– Ασφάλιση 5 ως 6 έτη, επίδομα για 4 μήνες.

– Ασφάλιση 7 ως 8 έτη, επίδομα για 5 μήνες.

– Ασφάλιση 9 ως 10 έτη, επίδομα για 6 μήνες.

– Ασφάλιση 11 ως 12 έτη, επίδομα για 7 μήνες.

– Ασφάλιση 13 ως 14 έτη, επίδομα για 8 μήνες.

– Ασφάλιση 15 έτη και άνω, επίδομα για 9 μήνες
.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.