ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ¨ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Ημερομηνία 15/03/2011
Περιγραφή  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ¨ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
 To ΕΒΕΚΙ αισθάνεται την ανάγκη να διαμαρτυρηθεί διότι ο υφυπουργός Οικονομικών  αρνείται (εγγράφως) να επεκταθεί η μείωση κατά 4,5 μονάδες του ΦΠΑ(από 11%  σε 6,5%) και στις λοιπές τουριστικές υπηρεσίες και στις μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω μείωση  ισχύει μόνο για τα τουριστικά καταλύματα.

 

Υπενθυμίζουμε ,επίσης, ότι από 10/03/11 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων για την υπαγωγή επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα». Θα επιχορηγηθούν(με το 40-50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού) επενδυτικά σχέδια, ύψους από 30.000 -250.000 ευρώ, που  στοχεύουν, κατά κύριο λόγο, στην ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Αιτήσεις  υπαγωγής θα γίνονται δεκτές μέχρι 24 Μαΐου.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.