ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Α.Μ.Κ.Α 
 
Ημερομηνία 03/10/2009
Περιγραφή  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Α.Μ.Κ.Α
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι το Ι.Κ.Α αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών έδωσαν διευκρινήσεις για το Α.Μ.Κ.Α και την τμηματική καταβολή του Φ.Π.Α.

 

Συκεκριμένα:

 

1) Παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α.που οφείλεται με την υποβολή των αρχικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. εμπροθέσμων ή εκπροθέσμων, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20-10-2009 και μετά.
Κατά συνέπεια μπορούν να υποβληθούν χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις της φορολογικής περιόδου του Γ' τριμήνου (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) 2009 για όσους τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και της φορολογικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2009 για όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας

 

2) Επειδή ο αριθμός ασφαλισμένων στους οποίους δεν έχει αποδοθεί Α.Μ.Κ.Α. είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα κατά την παραλαβή των Α.Π.Δ., η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο αντίστοιχο πεδίο της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, για τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται στο Υποκ/μα για οποιονδήποτε λόγο, ή μέσω διαδικτύου για Οικοδομοτεχνικά Έργα, δεν είναι υποχρεωτική για απασχολήσεις μέχρι 31/12/2009.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.