ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ Α.Π.Δ. 
 
Ημερομηνία 04/05/2008
Περιγραφή  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ Α.Π.Δ.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ υπενθυμίζει σε όσους έχουν υποβάλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για τις περιόδους 1/2002-12/2006 και έχουν υποπέσει σε λάθη, ότι θα πρέπει μέχρι την 7η Μαΐου να έχουν διορθώσει τα λάθη τους
Το Ι.Κ.Α., με σχετική του ανακοίνωση έχει προειδοποιήσει τους εργοδότες ότι από την δική του πλευρά έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για την αποκατάσταση των λαθών που απέμειναν και ενημέρωσε ότι στους εργοδότες που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά την Α.Π.Δ. παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα λάθη τους και η αποκατάστασή αυτών, επίσης, μέσα από το διαδίκτυο.

Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, όσοι επιζητούν περισσότερες διευκρινήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η έδρα της επιχείρησής τους. Οι εργοδότες μπορούν, επίσης, να αποστέλλουν μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας www.ika.gr επιλέγοντας τη φόρμα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στη φόρμα θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία εργοδότη (ΑΜΕ, Α.Φ.Μ και επωνυμία) και να τεθεί με σαφήνεια το ερώτημα.


     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.