ΔΟΘΗΚΕ (ΞΑΝΑ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ! 
 
Ημερομηνία 11/06/2012
Περιγραφή  ΔΟΘΗΚΕ (ΞΑΝΑ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
949966959961953945

To ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

1)Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.(

(Η παράταση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2012.)

2)Ομοίως,  η 29η/06/12 αποτελεί την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών στο Ι.Κ.Α.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.