ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ! 
 
Ημερομηνία 16/06/2012
Περιγραφή  ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

imagesca3gly3t

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ!

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία οφείλουν να «τακτοποιήσουν» τα των αρδευτικών γεωτρήσεων.

Η προθεσμία για την τακτοποίηση, λήγει στις 16 Ιουνίου 2012.

Επειδή, όμως, πολλοί αγρότες δεν είναι έτοιμοι για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται, δόθηκε παράταση μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2012.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.