Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 
 
Ημερομηνία 27/11/2020
Περιγραφή  Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Ενημερώνουμε τα μέλη μας και τους φοροτεχνικούς ότι κατόπιν αιτήματος μας δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης της 1ης Φάσης του 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου μέχρι τη Δευτέρα 07/12/20.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.