ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ...ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ! 
 
Ημερομηνία 13/07/2012
Περιγραφή  ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ...ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

5_2

Aνακοινώθηκε από τον  Υφυπουργό Οικονομικών  ότι δίνεται παράταση για την υποβολή των «Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» έως και 31 Ιουλίου 2012.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.