ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 27/2/09 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 
Ημερομηνία 15/01/2009
Περιγραφή  ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 27/2/09 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To EBEKI ενημερώνει ότι , τελικώς , δόθηκε παράταση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και η ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση), προβλέπεται η παράταση των διαδικασιών για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009. Με τη διάταξη που αφορά στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται,επίσης, η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2009. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο

 

1) Δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 31/12/2008.
2)Για να μπορέσει να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη σχετική ρύθμιση πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής
3) Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 150 Ευρώ
4) Στις υπαγόμενες οφειλές συμπεριλαμβάνονται και τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2008


 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.