ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α 
 
Ημερομηνία 16/07/2012
Περιγραφή  ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

933928._927921922927922_02

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, δόθηκε παράταση για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. μέχρι και 28.09.12( καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004)

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.