Ευγενική υπενθύμιση από το Επιμελητήριο για τα παλιά χρέη 
 
Ημερομηνία 20/12/2018
Περιγραφή  Ευγενική υπενθύμιση από το Επιμελητήριο για τα παλιά χρέη
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Καλούμε τα μέλη μας που δεν έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οφειλές συνδρομών προηγούμενων ετών και ειδικότερα του έτους 2008 να προβούν στην άμεση εξόφλησή τους, προκειμένου να μην βεβαιωθούν αυτά στη ΔΟΥ (Νέος Επιμελητηριακός Νόμος) και παράλληλα να ωφεληθούν από τη μείωση του 50% σύμφωνα με την από 24/10/2018 απόφαση του Δ.Σ.

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.