ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ,ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ κ.λ.π. 
 
Ημερομηνία 25/12/2009
Περιγραφή  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ,ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ κ.λ.π.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι μέχρι 29 Ιανουαρίου   θα καταβάλλεται η πρώτη δόση της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στα κέρδη των επιχειρήσεων και θα ολοκληρωθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

 

Στην ίδια εγκύκλιο, επιπλέον, γνωστοποιούνται τα εξής:

 

1)Καταργείται από τότε που ίσχυσε η επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής(Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής εξακολουθεί να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά., αλλά παρατείνεται  η προθεσμία καταβολής της έκτακτης εισφοράς μέχρι 30 Απριλίου 2010.)

 

2)Παρέχεται η ευχέρεια σε όσους δεν κατέβαλαν, δόσεις εκ της περαίωσης που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 21-7-2009 μέχρι 10-12-2009, να τις καταβάλλουν μέχρι 31-1-2010 χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και άλλες γενικά κυρώσεις.

 

3) Μετατέθηκε από 1η Απριλίου 2009 σε 1η Ιανουαρίου 2010 ο χρόνος έναρξης επιβολής αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους .

 

4)Παρατείνεται μέχρι 31-12-2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.