ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΑΜΚΑ 
 
Ημερομηνία 06/11/2009
Περιγραφή  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΑΜΚΑ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
  Με εγκύκλιό του(14/10/09) ο ΟΑΕΕ αφού υπενθυμίσει στους ασφαλισμένους ότι ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή αυταπασχολούμενος, να ασφαλισθεί, να εισπράξει συντάξεις, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π. αν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, προειδοποιεί ότι από το 6ο δίμηνο του 2009 δεν θα στέλνονται ταχυδρομικά ταχυπληρωμές στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που δεν υπάρχει ενημέρωση στο πεδίο του ΑΜΚΑ. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ για τη χορήγηση ΑΜΚΑ και στη συνέχεια στο περιφερειακό τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκουν, για ενημέρωση και έκδοση της ταχυπληρωμής.

 

Επισημαίνεται, τέλος, στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ ότι η μη αποστολή των ταχυπληρωμών δεν συνεπάγεται την μη υποχρέωση καταβολής των εισφορών, οι οποίες ως εκπρόθεσμες θα επιβαρύνονται με τέλη καθυστέρησης και με τις τυχόν διαφορές, ενώ σε περίπτωση υπαγωγής τους σε ρύθμιση, αυτή θα διακόπτεται με αποτέλεσμα να καθίστανται απαιτητές όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.