ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ''ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΥΟΡΙΣΜΟ'' 
 
Ημερομηνία 01/11/2011
Περιγραφή  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ''ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΥΟΡΙΣΜΟ''
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, χθές Δευτέρα 31/11/11 και ώρα 7:00 μμ η κ. Ιφιγένεια Τσούκα ενημέρωσε για το ενδιαφέρον Πρόγραμμα χρηματοδότησης δράσεων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Θαλάσσιου, Αθλητικού, Αγροτουρισμού, Γαστρονομικού, Υγείας και ευεξίας)

 

Πριν από την ομιλήτρια σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Σ .Ματιάτος, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης η κ. Κ. Ατσάρου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για την συνεργασία με την Easy Jet.

 

Το Πρόγραμμα για την χρηματοδοτική ενίσχυση( με 40%) επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τον Εναλλακτικό τουρισμό αφορά νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας(Κ.Α.Δ.) πριν από την 01/01/2010.Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Συνεργασίας. Χρηματοδοτούνται: Εξοπλισμός, Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, Προβολή – Προώθηση κ.λ.π.

 

 Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 10.000 - 400.000 € (δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τον τζίρο του προηγούμενου έτους).

 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση είχε ορισθεί η 15η Νοεμβρίου, αλλά είναι βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.