ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
 
Ημερομηνία 11/08/2010
Περιγραφή  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Ο ΟΑΕΔ παρέχει σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας την ευκαιρία της πλήρους επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων τους και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Το μέτρο ισχύει για επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ και:
1. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 θα απασχολούν με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2009.
2. Στις 31 Μαΐου 2010 απασχολούσαν με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 31 Μαΐου 2009.

 

3.Τον Σεπτέμβριο του 2010 θα απασχολήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού με τον Μάιο του 2010.( νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις)

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 εκατ. ευρώ.

 Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα οριστεί με απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.