ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 
 
Ημερομηνία 21/01/2009
Περιγραφή  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Eυκαιρία απασχόλησης σε 10.000 νέους ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών, που έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Γυμνάσιο, για δυο χρόνια(24 μήνες) ,δίνει το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε20/01/09.  Η επιχορήγηση αφορά 21 μήνες και είναι 18 Ευρώ ημερησίως ανά άτομο. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το προσωπικό, ακόμη για ένα τρίμηνο. Οι νέοι πρέπει να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης. Το 60% των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.