ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΕΜΠΜΕ ΣΕ ΝΕΟΪΔΡΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Ημερομηνία 25/11/2008
Περιγραφή  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΕΜΠΜΕ ΣΕ ΝΕΟΪΔΡΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
O υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας, στο συνέδριο με θέμα «Η Ωρα της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 24/11/08, ανακοίνωσε μια νέα υπηρεσία του ΤΕΜΠΜΕ:

Πρόκειται για την παροχή εγγυοδοσίας και επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια από το ΤΕΜΠΜΕ για δάνεια που θα λαμβάνουν από τράπεζες οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2009.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.