ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Ημερομηνία 01/08/2010
Περιγραφή  ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Οι 52 επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν στην Κεφαλονιά από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για επιδότηση Εμπόριου , Υπηρεσιών, Μεταποίησης, Τουρισμού, είναι 29 τουριστικές, 6 εμπόριου, 6 μεταποίησης  και 11 υπηρεσιών. Παρατηρώντας τον σχετικό πίνακα που αφορά τους τέσσαρις Νομούς της ΠΙΝ( Πίνακας 1) διαπιστώνουμε ότι ενώ στον τομέα των υπηρεσιών και της μεταποίησης έχουμε μια αξιόλογη σχετικά συμμετοχή κεφαλονίτικων επιχειρήσεων , υστερούμε χαρακτηριστικά στους τομείς του εμπόριου και του τουρισμού όπου καταλαμβάνουμε την τελευταία θέση!.

 

 

Franchise

 

Εμπόριο

 

Μεταποιήση

 

Τουρισμός

 

Υπηρεσίες

 

Ζάκυνθος

 

2

 

12

 

2

 

66

 

8

 

Κέρκυρα

 

2

 

11

 

2

 

32

 

15

 

Κεφαλονιά

 

0

 

6

 

6

 

29

 

11

 

Λευκάδα

 

1

 

12

 

9

 

83

 

10

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.