Επιμελητήριο: Ανέκυψαν ζητήματα που χρήζουν παρεμβάσεων στην Παλλική 
 
Ημερομηνία 01/04/2021
Περιγραφή  Επιμελητήριο: Ανέκυψαν ζητήματα που χρήζουν παρεμβάσεων στην Παλλική
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης με θέμα τα προβλήματα των επαγγελματιών της Παλλικής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ο Δήμαρχος Ληξουρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας, Σωτήρης Κουρής, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι εκπρόσωποι των Επαγγελματικών φορέων και επαγγελματίες-μέλη του Επιμελητηρίου, οι οποίοι ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Παλλική. Από τη συνεδρίαση ανέκυψαν ζητήματα που χρήζουν παρεμβάσεων, τα οποία κατεγράφησαν, προκειμένου τις προσεχείς ημέρες να προωθηθούν εγγράφως προς επίλυση στους αρμοδίους φορείς και Υπουργεία. Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει τον κύκλο συζητήσεων με τους επαγγελματίες, με επόμενο σταθμό το Δήμο Σάμης.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.