Επιμελητήριο: Χρήση μάσκας στα επαγγελματικά οχήματα 
 
Ημερομηνία 04/11/2020
Περιγραφή  Επιμελητήριο: Χρήση μάσκας στα επαγγελματικά οχήματα
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Ενημερώνουμε τα μέλη μας με δραστηριότητα οδικών μεταφορών και χρήση επαγγελματικών οχημάτων ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ4829/02-11-2020 ΆΡΘΡΟ 1 στον πίνακα που περιλαμβάνει και συγκεκριμένα στο 18ο πεδίο που αφορά στις μεταφορές ότι:

Στις κίτρινες περιοχές εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ΙΧ όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού. Στα ΙΧ επιτρέπονται έως 3 άτομα πλέον του οδηγού. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αποκλειστικά και μόνο για γονείς και τέκνα.

Στις κόκκινες περιοχές εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ΙΧ όταν επιβαίνουν έχουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α' και β' βαθμού. Στα ΙΧ επιτρέπεται ένας επιβάτης πλέον του οδηγού. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αποκλειστικά και μόνο για γονείς και τέκνα.

Αναλυτικά ανά κατηγορία οχήματος θα βρείτε πληροφορίες στο συνημμένο ΦΕΚ.Ποιοι είναι οι συγγενείς α' και β' βαθμού:

Α’ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά 

(εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά

Β’ βαθμού:

 (κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια

(εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι)

(εκ πλαγίου) αδέλφια

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.