Επίσκεψη του Γιώργου Λασκαράτου στο Β.Ε.Π, μνήμη στον Ανδριανό Μιχάλαρο 
 
Ημερομηνία 24/02/2022
Περιγραφή  Επίσκεψη του Γιώργου Λασκαράτου στο Β.Ε.Π, μνήμη στον Ανδριανό Μιχάλαρο
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Στην εκδήλωση μνήμης του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανού Μιχάλαρου, και την τελετή ονοματοδοσίας της Αίθουσας Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Β.Ε.Π. σε Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ», παρευρέθηκε ο οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Γιώργος Λασκαράτος.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Γιώργος Λασκαράτος είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί με τον νέο Πρόεδρο του Β.Ε.Π  Γιώργο Παπαμανώλη- Ντόζα, με τον οποίο συζητήθηκαν σε νέα προγραμματισμένη συνάντηση φλέγοντα θέματα που απασχολούν και τα δύο Επιμελητήρια όπως το ενεργειακό πρόβλημα και ο Αναπτυξιακός Νόμος. Από  την συνάντηση προέκυψαν και προτάσεις που θα γίνουν από κοινού προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για περαιτέρω ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων  που βρίσκονται σε ζώνες ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ.

Από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.