Επιστολή Σπαθή στους Υπουργούς Γεωργιάδη και Πιερρακάκη αναφορικά με την Λειτουργία Εφαρμογής Ελέγχου Πιστοποιητικών 
 
Ημερομηνία 15/07/2021
Περιγραφή  Επιστολή Σπαθή στους Υπουργούς Γεωργιάδη και Πιερρακάκη αναφορικά με την Λειτουργία Εφαρμογής Ελέγχου Πιστοποιητικών
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Αξιότιμοι κύριοι, το τελευταίο διήμερο έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών παραπόνων από επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή επαλήθευσης πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Η εφαρμογή αν και ιδιαίτερα εύχρηστη παρόλα αυτά δεν αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά εμβολιασμένων πολιτών από χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, όπως πχ. των Βρετανών επισκεπτών, δημιουργώντας δυσλειτουργία στην επιχείρηση. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την τεχνική αποκατάσταση του προβλήματος αν και εφόσον είναι εφικτό, ειδάλλως παρακαλούμε όπως εκδοθεί σχετική οδηγία που θα αποσαφηνίζει πως οι επιχειρήσεις θα χειρίζονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πολιτών εκτός ευρωπαϊκής ένωσης για την είσοδο πελατών σε κλειστούς χώρους.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.