ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ! 
 
Ημερομηνία 22/06/2012
Περιγραφή  ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

internetthumblarge_01

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ!

Από Δευτέρα 2 Ιουλίου και μέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης και πιστοποίησης  για ανέργους, από τον ΟΑΕΔ.

Έχει αναρτηθεί  στο http://www.voucher.gov.gr το μητρώο ωφελουμένων με τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά περιφερειακή ενότητα, στους οποίους εμφανίζονται-εκτός των άλλων- οι επιλεγέντες δικαιούχοι επιταγών κατάρτισης (36.664 άτομα). Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη εγγράφου πιστοποίησης της  ταυτότητας του ωφελούμενου.

Με τις επιταγές αυτές οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί, μπορούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, σε επιλεγμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.


 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.