ΕΡΧΟΝΤΑΙ 700 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕπ! 
 
Ημερομηνία 14/11/2012
Περιγραφή  ΕΡΧΟΝΤΑΙ 700 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕπ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

bank_01

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του αντιπροέδρου της δεσμεύτηκε στον Υπουργό Οικονομικών ότι θα εκταμιεύσει στη χώρα μας ποσό τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, προκειμένου να διατεθούν στην ενέργεια, στις μεταφορές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Από το Υπουργείο επισημαίνεται ότι , η εκταμίευση αυτή,  ολοκληρώνει μια διαδικασία που άρχισε τον Ιούλιο 2012 και συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο .   

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.