ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 500 ΕΚΑΤ.! 
 
Ημερομηνία 12/06/2012
Περιγραφή  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 500 ΕΚΑΤ.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

3_5_02

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 500 εκατ.!

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενέκρινε την πρώτη φάση του προγράμματος δανειοδότησης (ύψους 500 εκατ. Ευρώ) μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από ελληνικές Τράπεζες.

Όταν τα 500 εκατ. απορροφηθούν, τότε η ΕΤΕπ θα ασχοληθεί με τη δεύτερη φάση μέχρις ότου εκταμιευθεί το ποσό του1 δισ. Ευρώ- όπως προβλέπεται στην αρχική συμφωνία!

 


 
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.