Εξόφληση παλαιών χρεών στο Επιμελητήριο με «κούρεμα» 50% και πολλές δόσεις 
 
Ημερομηνία 19/11/2018
Περιγραφή  Εξόφληση παλαιών χρεών στο Επιμελητήριο με «κούρεμα» 50% και πολλές δόσεις
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σας καλούμε να προβείτε στην εξόφληση ή τον διακανονισμό των οφειλών σας από συνδρομές στο Επιμελητήριο εκμεταλλευόμενοι την από 24/10/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δίνει τη δυνατότητα για πλήρη εξόφληση των συνδρομών μέχρι και το έτος 2014 καταβάλλοντας μόνο το 50% του ποσού της αρχικής χρέωσης.

Ειδικότερα η εξόφληση για το έτος 2008 πρέπει να γίνει μέχρι 28/12/2018, διαφορετικά οι συγκεκριμένες οφειλές θα βεβαιωθούν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία όπως επιβάλλεται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφύλαξης της οικονομικής ακεραιότητας των νομικών προσώπων.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.