Φ.Π.Α. ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ!-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ''ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ'' 
 
Ημερομηνία 13/07/2011
Περιγραφή  Φ.Π.Α. ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ!-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ''ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ''
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)Το TAXISnet θα έχει την τεχνική δυνατότητα  να δέχεται τις ΠEPIOΔIKEΣ δηλώσεις ΦΠΑ (όπου το ποσό που προκύπτει θα καταβάλλεται με δόσεις) από 14/07/11. Αναμένεται ότι η σχετική υπουργική απόφαση θα έχει υπογραφεί μέχρι 14/07 και η εξαγγελία της τμηματικής καταβολής του φόρου θα «λάβει σάρκα και οστά».Με το νέο μέτρο-σύμφωνα με πληροφορίες- θα μπορούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να καταβάλλουν το 40% του φόρου με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης και τα υπόλοιπα σε δύο μηνιαίες δόσεις.

 

 

2)Δόθηκε παράταση μέχρι 18 Ιουλίου σε ορισμένες Περιφέρειες της χώρας(και στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων) για την κατάθεση προτάσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»(για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.)

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.