ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Ημερομηνία 19/10/2009
Περιγραφή  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ θεωρεί ότι τα παρακάτω μέτρα στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που η νέα Κυβέρνηση εξαγγέλλει  βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση και θεωρεί ότι πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν.

 

Πιο συγκεκριμένα, επικροτούμε:

 

1. Τις αλλαγές στον «Τειρεσία» ,ήδη από τον Νοέμβρη:Προβλέπεται η διαγραφή από την σχετική λίστα όλων των επιχειρήσεων που έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους από παλιά δάνεια και έχουν καλύψει τις επιταγές τους και η διαγραφή όλων όσοι βρίσκονται στον «Τειρεσία» για μικρές οφειλές.Στο σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται, επίσης, επιμήκυνση του χρόνου αναγγελίας στο σύστημα ακάλυπτης επιταγής από 8σε 30 εργάσιμες ημέρες και ο περιορισμός του αποκλεισμού από την τραπεζική χρηματοδότηση και τη χορήγηση μπλοκ επιταγών

 

2 Την εξαγγελία ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στα τιμολόγια των Δ.Ε.Κ.Ο. κατά το 2010.

 

3.Το «πάγωμα» των δανειακών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους για το 2010.

 

4.Την θέσπιση νέων, ευνοϊκότερων όρων για την παροχή εγγυήσεων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από το ΤΕΜΠΜΕ. Το Ταμείο εκτός από την εγγύηση θα πρέπει να επιδοτεί και το επιτόκιο δανεισμού.

 

Αναμένουμε, φυσικά, την νομοθέτηση των παραπάνω, ώστε να καταθέσουμε πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.