ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Ημερομηνία 22/02/2010
Περιγραφή  ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Π.Α.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ αισθάνεται την υποχρέωση να επισημάνει ότι αν επιχειρηθεί το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αύξηση του ΦΠΑ, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης και ,κατά συνέπεια, σε μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, με πολύ αμφίβολα(θετικά) αποτελέσματα στα δημόσια έσοδα διότι τα οφέλη θα αντισταθμιστούν από την μείωση της κατανάλωσης..

 

Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο η πολιτεία  να μην επιστρέφει τα χρήματα του Φ.Π.Α. που δικαιούνται πολλές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα η κατάστασή τους από την έλλειψη ρευστότητας να επιδεινώνεται . Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο στις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί η επιστροφή ΦΠΑ και το Δημόσιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, να συμψηφιστεί αυτό το ποσό με τυχόν οφειλές της επιχείρησης όπως ασφαλιστικές εισφορές, τέλη κλπ.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.