ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΕΞΙ! 
 
Ημερομηνία 01/07/2012
Περιγραφή  ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΕΞΙ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

2_4_01

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει ,άμεσα, να ανακοινώσει ρύθμιση για την εξόφληση των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν αποσταλεί και θα αποσταλούν στους φορολογούμενους και αφορούν την φορολογία εισοδήματος. Ως γνωστόν, με βάση τα ισχύοντα, οι φόροι αποδίδονται στο Δημόσιο σε τρεις (το πολύ) δόσεις. Έχοντας ως δεδομένα την κακή οικονομική κατάσταση και την υπερφορολόγηση, καθίσταται αναγκαίο να αυξηθούν σημαντικά οι δόσεις απόδοσης των φόρων ( τουλάχιστον έξι!) προκειμένου οι φορολογούμενοι να τα «βγάλουν πέρα» με τις υποχρεώσεις τους και το τέλος επιτηδεύματος να αποτελέσει την τελευταία (αυτόνομη απόδοση) δόση !

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.