Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ 19/10! 
 
Ημερομηνία 16/10/2012
Περιγραφή  Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ 19/10!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

taxis_02

 

Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ 19/10!

 

 Mε ανακοίνωσή της η ΤΑΧΙSΝΕΤ ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων για την υποβολή Δηλώσεων έτους 2012, δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 19/10/2012 και ώρα 13:00.

 

 Κατά συνέπεια, αυτοί που έχουν πραγματοποιήσει διορθώσεις στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης για το 2010 ή/και 2011 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, πρέπει να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση ή την ακύρωση των προσωρινών τους δηλώσεων Ε9, το αργότερο μέχρι 19/10 Διαφορετικά, με το άνοιγμα της νέας εφαρμογής θα πρέπει να καταχωρηθούν εκ νέου

 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.