ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ! 
 
Ημερομηνία 08/01/2011
Περιγραφή  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ υπενθυμίζει ότι :

 

 1) Η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι η 12η Ιανουαρίου 2011(Τετάρτη) και ώρα 12:00 μμ(Για περισσότερες πληροφορίες στο 2671024959)

 

2) Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός». ( Η κατάθεση αιτήσεων υπαγωγής μέχρι 25/02/11. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eeki.gr-Προγράμματα-Οδηγός Πράσινου Τουρισμού)

 

3) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  στις οποίες έχει ήδη διακοπεί η παροχή ρεύματος λόγω οφειλών και μέχρι 20/12/10, μπορούν να προσέλθουν στην  ΔΕΗ για να προχωρήσουν σε συμφωνία διακανονισμού μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2011. Οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταβάλουν το 30% έως 50% του οφειλόμενου ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να αποπληρωθεί σε δόσεις.

 

4)Από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου οι προσφορές-εκπτώσεις στο Αργοστόλι σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου .

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.