ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.Α, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Ημερομηνία 20/05/2009
Περιγραφή  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.Α, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, αλλά και σε όλους, γενικώς, ότι θα πρέπει να μεριμνήσουν για να εφοδιαστούν με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Αριθμό Μητρώου που δίνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία Ο Α.Μ.Κ.Α είναι,  ουσιαστικά, η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών(εργαζόμενων, συνταξιούχων, προστατευόμενων μελών) και είναι υποχρεωτικός από το Νόμο για όλους από τον Ιούλιο του 2009.Η απόδοσή του γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι. όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο  και επιθυμούν να υπαχθούν στην ρύθμιση που έχει εξαγγελθεί γι αυτές, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Εφορία που είναι βεβαιωμένα τα χρέη, μέχρι και 30/06/09.

 

Εξάλλου, μέχρι, επίσης, 30/06/09,θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ενίσχυσης για τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.