ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΑΓΩΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΚΟ 
 
Ημερομηνία 11/01/2010
Περιγραφή  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΑΓΩΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΚΟ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Η Υπουργός Περιβάλλοντος με δηλώσεις της δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμοστεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους η ρήτρα καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, πράγμα που σημαίνει ότι προς το παρόν θα προκύψουν μειώσεις στα τιμολόγια  Η Υπουργός διευκρίνισε ότι, πάντως, δεν θα γίνουν εφέτος αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, ακόμη κι αν ανέβουν οι τιμές των καυσίμων, κατά τη διάρκεια της χρονιάς..
Η κ. Μπιρμπίλη, επίσης, ανακοίνωσε ότι ο Κανονισμός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων θα τεθεί σε διαβούλευση για είκοσι ημέρες και μόλις ολοκληρωθεί θα ακολουθήσει το πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιωτών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων (με αντικατάσταση κουφωμάτων, μονώσεις κλπ.) που βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τα κίνητρα που θα δοθούν στους ιδιοκτήτες θα περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές, επιδότηση κόστους δανεισμού κ.λ.π., ενώ θα γίνει προσπάθεια να δεσμευθούν όσο γίνεται περισσότεροι πόροι από το ΕΣΠΑ Η πρόταση είναι, ο Κανονισμός να περιλαμβάνει επιθεώρηση κτιρίων όταν αυτά νοικιάζονται ή πωλούνται, ενώ για τα νέα κτίρια θα απαιτείται μελέτη ενεργειακής απόδοσης για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.