ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ! 
 
Ημερομηνία 05/11/2012
Περιγραφή  ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

p5231286

 

Στο προσχέδιο του νέου μνημονίου που θα υπογράψει ο κυβέρνηση με την τρόικα συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

1. Επιτρέπεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση επιχειρήσεων χωρίς την προηγούμενη έγκριση των επιμελητηρίων, των
συμβολαιογράφων και των δικηγόρων (Πρέπει, λοιπόν, να εξαλειφθεί ο διενεργούμενος έλεγχος για εκκρεμότητες στα ασφαλιστικά ταμεία ;)

2.Ορίζεται  ως μη υποχρεωτική η εγγραφή των εταιρειών στα εμπορικά επιμελητήρια!!

Και για τις δυο προαναφερόμενες ρυθμίσεις αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχουν συντελεσθεί μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Η θεώρηση, λοιπόν, των Επιμελητηρίων ως θεσμών/εργαλείων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, θεσμών που, κυρίως ,εκφράζουν τις ΜμΕ, την ιδέα της αυτοοργάνωσης του επιχειρηματικού κόσμου, την απαίτηση για όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια  ,φαίνεται ότι υποχωρεί μπροστά στην ιδέα της συρρίκνωσης  και εξαφάνισής τους.

Μερικές δεκάδες ευρώ ετησίως κοστίζουν τα επιμελητήρια στα μέλη τους, τα οποία απολαμβάνουν ένα πλήθος αντισταθμιστικών εισφορών!

Η άποψή μας είναι ότι η φωνή των Επιμελητήριων κάποιους ενοχλεί και επιθυμούν να επιβάλλουν σιωπητήριο!

Να μην το επιτρέψουμε αυτό!  

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.