ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ Γ.Ε.ΜΗ!-ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. Ν 
 
Ημερομηνία 07/04/2012
Περιγραφή  ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ Γ.Ε.ΜΗ!-ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. Ν
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

5_4_02

 

To EBEKI ενημερώνει ότι:

1)Μετά από την έντονη αντίδραση πολλών Επιμελητήριων της χώρας-και του ΕΒΕΚΙ!-καταψηφίστηκε στη Βουλή  η ρύθμιση που  προωθούσε το ΠΑΣΟΚ για το ΓΕΜΗ. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τη προτεινόμενη ρύθμιση, η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου θα «περνούσε» από την ΚΕΕΕ και τα κατά τόπους Επιμελητήρια στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Κατόπιν τούτου, η λειτουργία του ΓΕΜΗ παραμένει στα Επιμελητήρια.

2)Παρατείνεται μέχρι  τις 10 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2011, η οποία έληγε στις 10.4.2012.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.