κατάργηση της παρακράτησης 8% στις τιμολόγια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
 
Ημερομηνία 09/04/2010
Περιγραφή  κατάργηση της παρακράτησης 8% στις τιμολόγια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1)Τα δυο προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών επί τετραετία και διετία και το πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών γυναικών (προγράμματα για τα οποία έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο Δελτίο Τύπου) ξεκίνησαν από 09/04/10, καθώς δημοσιοποιήθηκαν οι σχετικές προκηρύξεις στο site του ΟΑΕΔ και η (ηλεκτρονική)κατάθεση αιτήσεων στο www.oaed.gr ξεκίνησε από την προαναφερόμενη ημερομηνία. Πληροφορίες για τα προγράμματα δίνονται στα τηλέφωνα: 210-9989551 (κ. Μπανιά) και 210-9989146 (κ. Κοντοβάς).

 

2) Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε 23 τροποποιήσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μέσα σε αυτές εντάσσεται-μετά την γενική αντίδραση-και η κατάργηση της παρακράτησης 8% στις τιμολόγια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Στις τροποποιήσεις, αναφέρεται, επίσης, ότι α)Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα χρυσά κοσμήματα αξίας κάτω από 1.000 ανά τεμάχιο προκειμένου να διευκολυνθεί η εγχώρια βιοτεχνία στο χώρο αυτό και β)  Δεν θα γίνεται παρακράτηση 20% σε ελεύθερους επαγγελματίες για συναλλαγές ως 300 ευρώ.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.