ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΟΙ Κ.Α.Δ. 
 
Ημερομηνία 24/12/2009
Περιγραφή  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΟΙ Κ.Α.Δ.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Από το περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση που εκδίδεται από την ομοσπονδία των εφοριακών κυκλοφόρησε η Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
Πρόκειται για τους Κ.Α.Δ( κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας),οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης- περιλαμβανομένης και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος- για όλες τις συναλλαγές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Οδηγός προσφέρεται στα γραφεία της Φορολογικής Επιθεώρησης, τόσο σε τόμο όσο και σε CD.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.