ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ; 
 
Ημερομηνία 25/09/2012
Περιγραφή  ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ;
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

913928917929915921913_2

 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!

Σε τριήμερη απεργία προχωρούν οι εφοριακοί . Κατά συνέπεια οι εφορίες θα παραμείνουν κλειστές 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Όταν οι Δ.Ο.Υ. είναι κλειστές λόγω ανωτέρας βίας (π. χ απεργία), οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα επαναλειτουργίας τους.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.