ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΠΌ ΤΕΜΠΜΕ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
 
Ημερομηνία 20/12/2008
Περιγραφή  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΠΌ ΤΕΜΠΜΕ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ εκτιμά ότι σε συνέχεια των μέτρων που πάρθηκαν για τον τουρισμό, η Κυβέρνηση, οφείλει, στηρίζοντας την «σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας», να μειώσει τον Φ.Π.Α, να επανεξετάσει το Ε.Τ.ΑΚ, να δώσει ικανοποιητικές παρατάσεις για την περαίωση, αλλά και την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και να επαναφέρει το αφορολόγητο των 10.500 Ευρώ στα εισοδήματα ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων

 

 

 

Ενημερώνει, επίσης τα μέλη του ότι το ΤΕΜΠΜΕ, από 19/12/08, λειτουργεί , από 9:00 π.μ μέχρι 3:00 μ.μ., τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών για συμμετοχή στο πρόγραμμά του.
Η τηλεφωνική γραμμή είναι: 210 3311201                                                        

 

 (Παρά τα προβλήματα και τους περιορισμούς το ΤΕΜΠΜΕ  υπολογίζει ότι , τελικώς, θα  εγγυηθεί για δάνεια συνολικού ύψους 2,5 δις. Ευρώ.)

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.