ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 24/05/11 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ '' ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ...ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ''-ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ'' 
 
Ημερομηνία 16/05/2011
Περιγραφή  ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 24/05/11 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ '' ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ...ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ''-ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ''
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
1) Στις 24 /05/11 λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

 

2)Ανακοινώθηκαν και νέες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ οίκον».Πιο συγκεκριμένα:

 

α) Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις

 

β) Επιλέξιμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι 31.12.1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μέχρι 2.100 Ευρώ/τ.μ

 

γ) Οι εισοδηματικές κατηγορίες γίνονται δύο (από τρεις που ήταν) και τα αντίστοιχα κίνητρα έχουν ως εξής: ι) Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες κατοικιών που το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000(ή το οικογενειακό τις 60.000).Τα κίνητρα συνίστανται σε επιδότηση επιτοκίου 100% σε συνδυασμό με επιχορήγηση επιπέδου 35%.ιι) Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες κατοικιών που το ατομικό τους εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 ( ή το οικογενειακό από 60.000 -80.000). Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.

 

δ) Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί μετά από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς

 

ε) Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται όλες οι επιπλέον εργασίες που απαιτούνται για την ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ( π.χ αντικατάσταση κεραμιδιών στη στέγη , αποξηλώσεις κλπ). Στην «αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης» περιέχεται και η τοποθέτηση μη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων.

 

Στ)Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων ορίζεται σε τέσσαρες μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.