ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ,ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ...ΔΟΣΕΙΣ! 
 
Ημερομηνία 11/07/2012
Περιγραφή  ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ,ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ...ΔΟΣΕΙΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
 
935929919924913_2

ME ΔΟΣΕΙΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ…ΔΟΣΕΙΣ!

1.Η κυβέρνηση σχεδιάζει να γίνεται η καταβολή των φόρων που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά κατ αρχάς σε τρεις διμηνιαίες και ,ακολούθως, αναλόγως του ύψους του συνολικού ποσού σε έξι μηνιαίες.

 Μόνο οι φορολογούμενοι που υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση.

2. Το υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει την αποστολή των ειδοποιητηρίων για το τέλος ακινήτων του 2012 από τις αρχές Αυγούστου. Θα αποσταλεί στους φορολογούμενους και πάλι μέσα από τους λογαριασμούς  της Δ.Ε.Η, αλλά σε ξεχωριστό έντυπο- δεν θα είναι συνδεδεμένο με το λογαριασμό του ρεύματος. Η καταβολή του από τους φορολογούμενους αναμένεται να γίνει σε 5 δόσεις.


 
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.