ΜΕΧΡΙ 15/01/13 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ. 
 
Ημερομηνία 24/12/2012
Περιγραφή  ΜΕΧΡΙ 15/01/13 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

935929919924913_2_01

 

O Υφυπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε στις 24/12/12  Υπουργική Απόφαση, με την οποία επεκτείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών επενδυτικών σχεδίων του Β’ Κύκλου Υποβολών  στα πλαίσια του Αναπτυξιακού νόμου μέχρι 15 Ιανουαρίου 2013.Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάθεση αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης.

 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.