ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10/08/12 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ! 
 
Ημερομηνία 08/08/2012
Περιγραφή  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10/08/12 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

1_2_03

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι  και τις 10 Αυγούστου 2012.

Η παράταση αυτή δίνει την δυνατότητα στους φορολογούμενους που από παραδρομή έκαναν λάθος στην ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης τους να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις.(π.χ. δεν είχαν σημειώσει  στον κωδ.049 του ποσού των αποδείξεων που κατέβαλλαν για αγορά αγαθών και υπηρεσιών κ.λ.π.). 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.