ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ,ΤΟ ΤΑΧYΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
 
Ημερομηνία 10/11/2009
Περιγραφή  ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ,ΤΟ ΤΑΧYΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Προσκαλούμε την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την επανεξέταση του Προγράμματος για το ενεργειακό «λίφτινγκ» των κτιρίων και να  προχωρήσει στην ενεργοποίησή του. Η εκτίμησή μας είναι ότι το εν λόγω πρόγραμμα, εκτός του ότι αποτελεί «πράσινη» παρέμβαση θα αποτελέσει «ανάσα» για τις μικρές βιοτεχνίες κουφωμάτων, υαλοπινάκων κ.λ.π. που δοκιμάζονται αυτή την εποχή εξαιτίας της κρίσης και της πτώσης  της οικοδομικής δραστηριότητας

 
Το ΕΒΕΚΙ, επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η 30η Νοεμβρίου 2009, ενώ η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών είναι η 18η Δεκεμβρίου 2009

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.