ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.! 
 
Ημερομηνία 12/05/2009
Περιγραφή  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Έχουμε εξηγήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν για ποιό λόγο η αύξηση των εισφορών στον ΟΑΕΕ θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα σημαντικό πρόβλημα και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στο υπαρκτό θέμα της κακής οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού.

 

Εχουμε, επίσης, εδώ και καιρό ταχθεί υπέρ της χρηματοδότησης του Ταμείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα πρότυπα χρηματοδότησης του Ι.Κ.Α.

 

Στην παρούσα μάλιστα κατάσταση περιορισμένης ρευστότητας, οι προτεινόμενες αυξήσεις των εισφορών στον ΟΑΕΕ ύψους 20% στον κλάδο της υγείας και 6% στον κλάδο της συνταξιοδότησης (αναδρομικά από 1-1-2009) θα επιτείνουν το πρόβλημα για τις ΜμΕ.

 

Μια από τις συνέπειες της κρίσης, είναι ότι πολλοί ασφαλισμένοι βρίσκονται σε αδυναμία να καλύψουν κατά την τρέχουσα περίοδο τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια, έχουμε την γνώμη ότι μια ευνοϊκή ρύθμιση των καθυστερούμενων εισφορών των επιχειρήσεων προς τον ΟΑΕΕ λόγω της κρίσης- όπως εφαρμόστηκε και στο ΙΚΑ-θα ανακούφιζε σημαντικά και τις επιχειρήσεις και τον ΟΑΕΕ.!

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.