ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ! 
 
Ημερομηνία 15/06/2012
Περιγραφή  ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

stable

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ!

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπέγραψε εγκύκλιο του ν. 4056/2012 που αφορά «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». Με την εγκύκλιο επιχειρείται να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι διατάξεις που θα επιτρέψουν τη νομιμοποίηση χιλιάδων σταύλων της χώρας που λειτουργούν μέχρι σήμερα χωρίς αδειοδότηση και προωθείται η κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Κατά συνέπεια:

1.Όσον αφορά την αδειοδότηση:

α)Καθιερώνεται η «προσωρινή αδειοδότηση», με την υποβολή του σχετικού φακέλου. Αυτό, θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους, σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με χαμηλότερο κόστος και με καλύτερους όρους να υλοποιήσουν  την  επένδυσή τους και παράλληλα να συμμετέχουν  σε προγράμματα στήριξης

β) Τα πρόχειρα καταλύματα αδειοδοτούνται χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας.

γ) Δημιουργείται «υπηρεσία μιας στάσης» στις περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας η οποία θα αποτελεί και τα μοναδικό σημείο επαφής των κτηνοτρόφων με το Κράτος.

2. Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής των αδειοδοτούμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας,

3.Εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τους αναγκαίους ελέγχους

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.