ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. 
 
Ημερομηνία 14/03/2010
Περιγραφή  ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Νέα δεδομένα προκύπτουν για την απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ. Μ.Υ.), μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Σύμφωνα με αυτήν:

 

1. Από το οικονομικό έτος 2010 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ με την χρήση διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση)

 

2. Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους προχώρησαν σε διακοπή εργασιών μέσα στην χρήση 2009 ή μέσα στο 2010 (και μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.) και στερούνται  πλέον, των κωδικών πρόσβασης ή της δυνατότητας λήψης νέων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου,υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., ειδικά για το οικονομικό έτος 2010, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

 

3. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ λήγει στις 31 Μαρτίου

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.