ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ! 
 
Ημερομηνία 31/08/2009
Περιγραφή  ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

 

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 

1. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του "Ελέγχου Υγείας" της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ΚΑΠ , διπλασιασμός, από το 2010, της ενίσχυσης των προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας, σαν αντιστάθμισμα των ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν τους κτηνοτρόφους σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στους τομείς:     Α) βόειου κρέατος, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 13,6 εκατ. € Β) αιγοπρόβειου κρέατος, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 20 εκατ. €…Γ)… και (για πρώτη φορά) του αγελαδινού γάλακτος, με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 6,4 εκατ. €.

 

2. Μετατόπιση του χρονικού ορίου πληρωμής των οφειλόμενων χρεολυτικών δόσεων των ετών 2008 και 2009, από τους κτηνοτρόφους, για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31-12-2010 και μέχρι την 31-12-2011, αντίστοιχα.

 

3. Ανανέωση από την ΑΤΕ, των πιστοδοτικών ορίων των βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, για 2 έτη με την υποχρέωση καταβολής μόνο τόκων.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.